ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

  •  Klasse  A1 – Fit 1

  •  Klasse  A2 – Fit 2

  •  Klasse  B1 -  Zertifikat Deutsch B1

  •  Klasse  B2 -  Goethe - Zertifikat B2

  •  Klasse  C1-  Goethe - Zertifikat C1

  •  Kleines Deutsches   Diplom

  •  Großes Deutsches   Diplom

  •  Preparation for the university entrance exams

©2020 by SPILIOPOULOS FL. Proudly created with Wix.com