ΓΑΛΛΙΚΑ

  • Cours Préparatoire - Cours I-IV . 

  • (nouveau) D.E.L.F. A1, A2, B1, B2

  • (nouveau) D.A.L.F. C1, C2

  • Sorbonne B2, I, II

  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

  • Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των  εισαγωγικών στο Πανεπιστήμιο

©2020 by SPILIOPOULOS FL. Proudly created with Wix.com